sluzby_04
logo-link
Stavby a rekonstrukce budov

Zajišťujeme komplexní i dílčí stavební práce -- provádíme státní, soukromé a individuální projekty

 • opravy historických i novodobých fasád
 • rekonstrukce historických, současných interiérů a exteriérů

Zajišťujeme drobné opravy a údržbu nemovitosti ve společných prostorách domů, bytech, nebytových prostorách dle technického stavu nemovitosti podávání návrhů na případné opravy, úpravy či rekonstrukci včetně odborného odhadu nákladů.

Komplexní integrovaný facility management

Nabízíme v rámci facility managementu zajištění provozu budov, výroby s tím souvisejících služeb v oblasti údržby, servisu, revizí zařízení, úklidu a ostrahy.

 • Technický facility management – provozně-technická správa a provozní údržba stavební a technologické části objektů. Provádění zákonných revizí, odborná spolupráce při plánování pravidelných oprav.
 • Netechnický facility management – podpůrné služby (úklidy, ostraha, recepce, údržba zeleně).
Security servis
 • ostraha objektů
 • ostraha průmyslových i administrativních objektů
 • evidence návštěv
 • zajištění evidence vozidel a osob, nákladové i osobní vrátnice
 • recepční služba
Úklidové služby
 • průběžný a pravidelný denní úklid
 • pravidelný hygienický a dezinfekční servis
 • úklid komerčních a kancelářských budov
 • pravidelný úklid nemovitostí, chodníků
 • velkoplošný úklid odklizení sněhu na komunikacích včetně střešních ploch
Údržba venkovní zeleně
 • rizikové kácení stromů – provádí se obvykle v období vegetačního klidu (listopad – březen)
 • likvidace keřových a ruderálních porostů
 • seče travnatých ploch výsadba
Havarijní služba

Telefon - 0420 608 316 606

Havarijní službu chápeme jako nezbytný doplněk spravovaných nemovitostí či jako rozšířený výkon technické správy.

Součástí této služby je nepřetržitý dispečink pro příjem hlášení závad po 24 hodin denně včetně sobot, nedělí a svátků.

 • zajištění 24 hodinové havarijní služby
 • havarijní opravy objektů